کمپرس بن، مقوا کمپرس بن، بن را نما ش تول د کننده / در چ ن، ارائه توسعه راه راه مقوا کمپرس نما ش بن، مقوا نقطه مواد خر د محصولات غرفه، ترو ج مقوا مواد DVD / CD تبل غات غرفه و غ ره.

جزئیات محصول

<سبک دهانه="فونت، اندازه: 16px؛"> <قو> <دهانه سبک="font- خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> مشخصات محصول در در

<دهانه سبک=" فونت، اندازه: 16px؛ "> <قو> < طول="" سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛"> اطلاعات عموم در در

از

در
از

<دهانه سبک=" فونت، اندازه : 16px؛ "> <قو> <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> توض حات محصول در در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛ "> توسعه مقوا راه راه نما ش کمپرس بن در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛ "> سبک چاپ در <دهانه ="="" فونت="" خانواده:="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" اندازه="" فونت:="" 16px؛="" "=""> سبک CMYK / پنتون / مرحله فشار در
<دهانه ="="" فونت="" خانواده:="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" اندازه="" فونت:="" 16px؛="" "=""> اندازه در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛ "> اندازه ها سفارش برا اتصالات محصولات خود را در
<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛ "> سبک LOGO در <دهانه ="="" فونت="" خانواده:="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" اندازه="" فونت:="" 16px؛="" "=""> سفارش آرم خود را در
<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛ "> مواد در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛ "> باز افت کاغذ راه راه در
<دهانه ="="" فونت="" خانواده:="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" اندازه="" فونت:="" 16px؛="" "=""> بسته بند در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛ "> بسته بند تخت، ا حمل و نقل مونتاژ اگر شما ن از به در
<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، sans- سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛ "> زمان در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛ "> به طور معمول، زمان تول د انبوه در 15 روز کار <هستند span=""> در

در
از

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛ "> شنژن Jiechuang & nbsp؛ در نما ش شرکت، آموزش و بول ت ن & nbsp؛ ک تول د کننده تخصص در حال توسعه، تول د و فروش نقطه از صفحه نما ش فروش است در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛ "> ما را حفظ و & quot؛ با ک ف ت بالا، اقتصاد ، راحت و & quot؛ به عنوان ا ده نوآور به منظور توسعه نما ش POS مانند صفحه نما ش طبقه، صفحه نما ش پالت، در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛ "> نما ش پورد، سطل روگرفت صفحه نما ش، صفحه نما ش ضد، جعبه صفحه نما ش، و غ ره ما از کارخانه سمت راست شما م توان د با کار، به در

<سبک دهانه="" خود="" را="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 16px؛ "> خوب و با عرضه کننده کالا بسته بند قابل اعتماد در چ ن در

در
از

Hot Tags: ارتقاء مقوا راه راه نما ش کمپرس بن، چ ن، کارخانه، تام ن کننده، سفارش ، تخف ف، ساخته شده در چ ن
پرس و جو

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید