راه راه قفسه ها، POS راه راه ها، پالت تول د کننده ها پا ه / تام ن کننده در چ ن، ارائه نقطه ا از فروش قفسه ها راه راه، مقوا پالت پا ه ها، تبل غات غرفه، نما ش جعبه، تبل غات غرفه و غ ره.

جزئیات محصول

در
از

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان ، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> اطلاعات عموم در

از

در
از

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> توض حات محصول در

< td=""> <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> با ک ف ت بالا کاغذ مقوا < tr="">

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> & nbsp؛ در
از
از به پرسش و پاسخ: در
از 1. چگونه م توانم ک نقل قول است؟
قبل از به نقل از، ما با د برخ از اطلاعات پا ه در مورد آ تم است. اطلاعات پا ه شامل مرجع سازه، ابعاد جزئ ات، درخواست مواد، گراف ک چاپ، و مقدار
از & nbsp؛ در است.
2. من به اندازه مطمئن ن ست د، م تواند به شما کمک کند تا آن را طراح است؟
بله. ما اندازه بسته بند محصولات خود را بگو د و چگونه شما را به آنها نما ش، پس ما م توان د اندازه جزئ ات با توجه به طرح و تر ن طراح
از & nbsp؛ در است.
3. راه حل چ ست اگر محصولات در افت شکسته است؟
از ا ن مورد ن از به دو برابر چک. هنگام که شما ک و تر ن شکسته شده است، لطفا به برخ از عکس بر رو آ تم ها شکسته، و فورا به ما ارسال کن د، ما چک دو برابر، اگر آن را قبل از تحو ل شکسته، ما به شما آزادانه مجددا ارسال خواهد شد
از & nbsp؛ در است.
4 . هنوز سفارش کوچک به شما رجوع است؟
بله، به منظور کوچک در دسترس است. اما ق مت بس ار بالاتر خواهد بود، چرا که ما تول د کننده کارخانه، و مهم ن ست که چگونه بس ار از قطعات انجام خواهد شد، ماش ن آلات ن از به ناهار
از & nbsp؛ در است.
5. چه مدت برا ساخت نمونه
از در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. به طور معمول، در مورد 2-3days طول م کشد <. span=""> در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">
از در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> 6. چه در مورد زمان منجر به & nbsp؛ است؟
آن به مقدار بستگ دارد، آن را 10-15روز کمتر از 3000PCS را
از & nbsp؛ در است.
7. آ ا شما هر گونه محصولات در فروشگاه است؟
شماره همه محصولات ما هستند با توجه به مشتر & # 39 سفارش ؛ بازد د کنندگان مورد ن از
از & nbsp؛ در
از 8. آ ا نمونه متهم است؟
بله، نمونه جد د شارژ م شود، اما هز نه نمونه تمام خواهد شد بازپرداخت پس از محل سفارش خود را است.
در

به <سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> مورد در نقطه ا از فروش قفسه ها راه راه ها در
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون -serif؛ "> ساختار در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> سفارش < برز="" ل=""> در
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> مواد در
<دهانه =="" "font-="" خانواده:="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" "=""> اندازه در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> سفارش کن د
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> رنگ در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> 4C + 0C، 4C + 1C، 4C + 2C در
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> چاپ در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف ؛ "> چاپ افست و nbsp؛ در
<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> تکم ل کن د <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> UV پوشش داده شده، جلا، مات / براق لم ن ت، طلا / نقره مسدود کردن در
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> بسته بند در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> تخت، قبل از مونتاژ، مونتاژ در
<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> نمونه & nbsp؛ در زمان در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> 3-5 روز در
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> تول د و nbsp؛ زمان <دهانه =="" "فونت="" فام="" عاطفه:="" با="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" "=""> 12-15 روز در
<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف ؛ "> پرداخت & nbsp؛ در شرا ط در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> T / T، & nbsp؛ در غرب و nbsp؛ ون ون، پ پال
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> و ژگ ها در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> با طول عمر بالا، محکم، و nbsp؛ Reuseable، و nbsp؛ سبک، & nbsp؛ در آسان از & nbsp؛ به & nbsp؛ جمع آور ، آسان و nbsp؛ به & nbsp؛ حمل کن د
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> ما تول د کننده صفحه نما ش مقوا، اکر ل ک، صفحه نما ش LED، نقطه از صفحه نما ش فروش. نما ش به طور گسترده ا در انواع صنا ع استفاده م شود: لوازم آرا ش ، پوشاک، مواد غذا ، لوازم جانب ملافه، کامپ وتر، ornamants، سخت افزار، kitchenwares، اسباب باز ، کتاب ... در
Hot Tags: نقطه فروش قفسه نما ش راه راه، پا ه مقوا صفحه نما ش پالت، چ ن، کارخانه، تام ن کننده، سفارش ، تخف ف، ساخته شده در چ ن
پرس و جو

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید