صفحه اصلی > اخبار > محتوای

چگونه برای تست کیفیت قفسه کاغذ؟

Nov 17, 2020

قفسه کاغذ از مزایای خاص خود برای تفسیر آنچه تبلیغات زنده نامیده می شود و آنچه جذاب نامیده می شود استفاده می کند. قفسه های نمایش کاغذ نقش مهمی در فروشگاه های ترمینال ایفا می کنند. کیفیت آنها را می توان به طور مستقیم به مزایا مرتبط کرد. به عنوان نمایش تبلیغاتی ترمینال، کیفیت و زیبایی کلی قفسه های صفحه نمایش کاغذ بسیار مهم است. پس بازرگانان چگونه باید آن را بررسی کنند؟ مسائل چه هستند؟

با توجه به ویژگی های قفسه های کاغذی، شرکت ها با توجه به الزامات مشتری و قیمت های مخرب پایین تر سفارشی می شوند. رقابت بی نظمی ناشی از جعل بین محصولات بسیار جدی است و توسعه سالم و پایدار صنعت را تهدید کرده است. بسیاری از بازرگانان در حال جذب افراد با نام های حرفه ای خود هستند. در واقع «شما آنچه را که برایش پرداخت می کنید به دست می گذارید» قطعاً فصل واقعی در این بازار است. اگر به «سیاست های ترجیحی» بازرگانان اعتقاد داشته باشید، تنها در پایان می توانید از دست بروید، بنابراین موضع نمایش کاغذ را انتخاب کنید باید یک کسب و کار منظم باشد که بتواند به طور مستقل طراحی و تولید کند و لازم است برای دیدن وضعیت واقعی به کارخانه بروید.

برخی از بازرگانان دریافتند که قفسه های نمایش کاغذ در عرض یک هفته پس از قرار گرفتن در سوپرمارکت شروع به محو شدن کردند و توده هایی از رنگ در حال سقوط وجود داشت. این به این دلیل بود که کار چاپ به خوبی انجام نشد و درمان سطح به اندازه کافی خوب نبود، به خصوص در هنگام انجام UV موارد زیادی در درمان لاک وجود دارد، بنابراین وقتی فرایند تولید را درک می کنید، باید برای جزئیات با تولید کننده مشورت کنید، تا از از دست دادن نهایی جلوگیری کنید و نمی دانید علت آن کجاست.

نگاهی از مقایسه نمونه حمل و نقل است که من با محموله چاپ تایید, کاغذ بافت نازک احساس ناهموار به لمس. چاله های بسیار رایجی در سطح وجود دارد و سفتی به اندازه کافی خوب نیست و به مردم احساس بسیار ضعیفی می دهد. نوع دیگری از نرمی فقط تولید می شود و چسب نصب چاله ها به طور کامل خشک نشده است.

48